ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

 • ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ Π.Ε.Ι.
 • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
 • ΧΟΡΗΓΗΣΗ –ΑΝΑΝΕΩΣΗ –ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ
 • ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
 • ΚΑΡΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ
 • ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ

(ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
 • ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΙΧ-ΔΙΧ-ΦΙΧ
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ-ΦΘΟΡΑΣ-ΚΛΟΠΗΣ
 • ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΧ-ΔΙΧ
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΦΔΧ-ΦΙΧ-ΛΙΧ
 • ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Εκπαιδεύουμε ευσυνείδητους οδηγούς!

 • 22890 22410