Δίπλωμα Λεωφορείου

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


ΑΜ (μοτοποδήλατο 50cc)Α1 (έως 125cc)Α2 (έως 400cc)Α (Απεριόριστων Κυβικών)Αυτοκίνητο (Χειροκίνητο)Αυτοκίνητο (Αυτόματο)ΦορτηγόΛεωφορείο

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (D) ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ Π.Ε.Ι.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο υποψήφιος θα πρέπει να παρακολουθήσει:

 • 15 ώρες θεωρητικών μαθημάτων
 • 15 ώρες πρακτικών μαθημάτων

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Ελάχιστο όριο ηλικίας για τη χορήγηση άδειας οδήγησης D1 είναι το 24o έτος ή το 21o έτος με Π.Ε.Ι.
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β’ κατηγορίας.
 • Να μην έχει άδεια οδήγησης της κατηγορίας αυτής σε άλλο κράτος –μέλος της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα ή την ιδιότητα μαθητή-σπουδαστή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες το τελευταίο έτος.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής τουλάχιστον 6 μήνες συνεχής στην Ελλάδα πριν την υποβολή της αίτησης.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας , απαιτείται βεβαίωση πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. το οποίο να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΝ:

 • ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΑΛΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

15 ώρες θεωρίας

15 ώρες πρακτικής

 • ΕΧΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

6 ώρες θεωρίας

6 ώρες πρακτικής

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 • Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά μέχρι 50 επιβατών, εκτός του οδηγού, μέγιστου μήκους 8m.
 • Η άδεια οδήγησης ισχύει για 5 έτη (έπειτα χρειάζεται ανανέωση).

Εκπαιδεύουμε ευσυνείδητους οδηγούς!

 • 22890 22410