Δίπλωμα Φορτηγού

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


ΑΜ (μοτοποδήλατο 50cc)Α1 (έως 125cc)Α2 (έως 400cc)Α (Απεριόριστων Κυβικών)Αυτοκίνητο (Χειροκίνητο)Αυτοκίνητο (Αυτόματο)ΦορτηγόΛεωφορείο

ΦΟΡΤΗΓΟ (C) ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ Π.Ε.Ι.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο υποψήφιος θα πρέπει να παρακολουθήσει:

 • 15 ώρες θεωρητικών μαθημάτων.
 • 15 ώρες πρακτικών μαθημάτων.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Ελάχιστο όριο ηλικίας για τη χορήγηση άδειας οδήγησης C είναι το 21ο έτος ή το 18o έτος με Π.Ε.Ι.
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β’ κατηγορίας.
 • Να μην έχει άδεια οδήγησης της κατηγορίας αυτής σε άλλο κράτος –μέλος της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν.
 • Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα μαθητή-σπουδαστή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες το τελευταίο έτος.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής τουλάχιστον 6 μήνες συνεχείς στην Ελλάδα πριν την υποβολή της αίτησης.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, απαιτείται βεβαίωση πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. το οποίο να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΝ:

 • ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΑΛΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

15 ώρες θεωρίας

15 ώρες πρακτικής

 • ΕΧΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

6 ώρες θεωρίας

6 ώρες πρακτικής

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 • Φορτηγά από 3501kg έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος κάθε οχήματος.
 • Τα οχήματα της κατηγορίας μπορούν να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενα των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν θα υπερβαίνει τα 750kg.
 • Η άδεια οδήγησης ισχύει για 5 έτη (έπειτα χρειάζεται ανανέωση).

Εκπαιδεύουμε ευσυνείδητους οδηγούς!

 • 22890 22410